О нама

На сједници Скупштине општине Источна Илиџа одржаној дана 31.03.2016. године основано је Јавно комунално предузеће „Комил“ д.о.о. Источна Илиџа, одлуком број 02-023-98/16 од 31.03.2016. године.

На истој сједници предузећу је повјерено обављање послова из комуналне дјелатности, одлуком број 02-023-101/16 од 31.03.2016. године.

Преданост
100%
Одговорност
100%
Посвећеност
100%
Доступност
100%

НАШЕ УСЛУГЕ


Прикупљање и одвоз неопасног отпада​


Дјелатност санације животне средине


Љетно одржавање зелених површина


Јавна гаража

Корисника
Контејнера
Улице
Камиона

ЖЕЛИТЕ ЛИ ДА...

...провјерите стање рачуна?

...пријавите проблем?

НАЈНОВИЈЕ ВИЈЕСТИ

Погледај све вијести

Желите да сазнате више о нама?

НАША МИСИЈА

Осигурати квалитетну услугу када је ријеч о прикупљању, транспорту и депоновању комуналног отпада, одржавању јавних површина, као и осталим услугама из дјелатности предузећа, које се континуирано унапређују у складу са системом квалитета, потребама корисника и локалне заједнице.