Цјеновник услуга

# Одвоз смећа Јед. мјере Цијена
1. Домаћинства мјесечно 12,00 КМ са ПДВ
2. Правна лица без посебног третмана мјесечно 0,65 КМ/m2 + ПДВ
3. Правна лица од друштвеног значаја мјесечно 0,54 КМ/m2 + ПДВ
4. Школе, здравствене установе мјесечно 0,39 КМ/m2 + ПДВ
# Јавна гаража Јед. мјере Цијена
1. Аутомобили мјесечно 60,00 КМ
2. Мотоцикли мјесечно 30,00 КМ
3. Дневни паркинг 1 дан  5,00 КМ